Voorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden gelden voor alle boekingen en maken aldus deel uit van de leveringsovereenkomst.

  • Als u annuleert meer dan 3 maanden voor de aankomstdatum betaalt u 35 % van het boekingsbedrag.
  • Annuleert u 3 tot 2 maanden voor de aankomstdatum dan betaalt u 50% van het boekingsbedrag. 
  • Annuleert u 2 tot 1 maand(en) voor de aankomstdatum dan betaalt u 75% van het boekingsbedrag. 
  • Annuleren binnen 1 maand voor de aankomstdatum betekent dat u 90% van het boekingsbedrag betaalt. 
  • Als u annuleert op de dag van aankomst dan blijft het volledige boekingsbedrag verschuldigd. 

Aansprakelijkheid
Gewi Chaletverhuur betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.
Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij ons zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Gewi Chaletverhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site.

Betaling

Wanneer U niet op tijd betaalt, zullen wij uw reservering annuleren. U krijgt natuurlijk altijd eerst een herinnering alvorens wij U boeking annuleren. Indien wij tot annulering overgaan bij het uitblijven van de betaling gaan wij annuleringskosten aan U doorberekenen en wordt de reeds betaalde ( aan ) betaling niet teruggestort

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gewi Chaletverhuur is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, foto’s te gebruiken of teksten over te nemen. Gewi Chaletverhuur acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan www.gewichaletverhuur.nl gelinkte site.